MINŐSÍTÉSI ADATLAP

- nyomtatási nézet / DÍJBEKÉRŐ -Azonosító: CERT-000001
Státusz: ÉRVÉNYES
Ügyintéző: mentor@tavmunka.org (1)
Utolsó státuszváltozás: 2020-03-08 20:16:24

100%

MINŐSÍTETT TÁVMUNKA
Ezt az adatlapot befogadtuk. Amint megérkezik a tanusítási díj, átadjuk jóváhagyásra a szakértőknek. További információk a lap alján találhatók!


Ugrás a szempontrendszerre »

IGÉNYLŐ ADATAI
Szervezet/szervezeti egység neve:
Kérjük adja meg a tanusítani kívánt szervezet/szervezeti egység hivatalos elnevezését, ahogy az a tanusítványon is szerepelni fog.
Magyar Távmunka Szövetség
Szervezet/szervezeti egység székhelye:
Kérjük a szervezet/szervezeti egység hivatalos címét feltüntetni. Ha eltérő címre kérik a postai levelezést, úgy azt írják a megjegyzésbe.
1136 Budapest, Balzac utca 11. 1./8.
Szervezet/szervezeti egység weboldala:
Kérjük a szervezet/szervezeti egység hivatalos weboldalát feltüntetni. A weboldal célja, hogy a szervezet/szervezeti egység tevékenysége megismerhető legyen. Az URL-t kezdete http:// legyen.
http://www.tavmunka.org
Adószáma:
Kérjük érvényes adószámot, amelyhez a szervezet/szervezeti egység tartozik. Munkatársaink ez alapján ellenőrzik az adatok valódiság tartalmát.
18115934-1-41
Aláírásra jogosult képviselő neve:
A szervezet/szervezeti egység nevében jognyilatkozat tételére felhatalmazott nevét kérjük ideírni, aki a tanusítványt aláírhatja. Ha az aláíró nem szerepel a cégkivonaton, úgy a Megjegyzésben kérjük ezt indokolni.
dr. Forgács Tamás
Kapcsolattartó neve, pozíciója:
Kérjük adja meg a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy nevét.
dr. Forgács Tamás elnök
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kérjük adja meg a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy(ek) e-mail címét.
minosites@tavmunka.org
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kérjük adja a tanusítvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt személy telefonos elérhetőségét.
+36 1 444-5054
Cég előző éves átlagos foglalkoztatotti létszáma:
A tanusítási folyamat költségét a cégméret alapján határozzuk meg. A díjtáblázat az ÁSZF-ben tekinthető meg.
10 alatt
Ebből éves átlagos távmunkás létszám:
Kérjük adja meg hogy átlagosan hány távmunkás van az Önök szervezetében/szervezeti egységében?
4

(X) TÁVMUNKA GYAKORLAT (statisztikai célú kérdések)
X1) Mióta foglalkoztatnak távmunkásokat?
Kérjük jelölje, hogy mióta foglalkoztatnak távmunkásokat valamilyen formában.
néhány év távmunka tapasztalat van
X2) Milyen jogviszonyt alkalmaznak a távmunkásokkal?
Bár a jogszabályok szerint távmunka az csak munkaviszonyban értelmezett, a gyakorlatban a távmunka mégis inkább munkaszervezési kérdés. Ez utóbbi álláspontot elfogadjuk, így a válasz inkább statisztikai célú. Az természetesen fontos szempont, hogy a munkavállaló a szervezetben csapat része legyen.
vegyes (munkavállalói és alvállalkozói)
X3) Eseti/alkalmi távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha a távmunka havi néhány alkalommal, esetlegesen fordul elő, akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.
0
Munkakörök:
X4) Rendszeres távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha a távmunka heti rendszereséggel, néhány nap (1-3 nap) elérhető, akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.
0
Munkakörök:
X5) Állandó távmunka van-e, milyen munkaköröknél, és hány fő?
Ha lehetséges a folyamatos távmunka, azaz havonta néhány alkalommal, de maximum heti egyszer elég az irodába bemenni , akkor kérjük itt jelölje. Jelölje hogy hány főt érint, és hogy mely munkakörök esetén jellemző. Üresen hagyható.
4
Munkakörök:
Projekt menedzsment
Programozás
Adatrögzítő
Back Office általános
Elemző
Könyvelés
HelpDesk
Kutató
Értékesítés
Tanácsadás


(A) JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
A1) Munkaszerződés megfelelő?
Amennyiben a távmunkás elsősorban irodán kívül dolgozik, úgy szükséges a 2012. évi I. törvény (Mt.) 87. számú alfejezete (196-197. §) szerinti szerződésmódosítás. Alkalmi/eseti távmunka esetén erre nincs szükség, de javasolt belső szabályzatokban erre is kitérni.
IGEN
A2) Munkavédelem megfelelő?
Amennyiben a távmunkás elsősorban otthonról dolgozik, úgy szükséges a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) VII/A. fejezete (86/A. §) szerinti megfelelőség. Az irodán kívüli munkaterek munkavédelmi megfelelőségének igazolása az érintettektől bekért információk és fényképek révén is lehetséges. Alkalmi/eseti távmunka esetén erre nincs szükség, de javasolt belső szabályzatokban erre is kitérni.
IGEN
A3) Szabályozott a távmunkavégzés?
A távmunkában történő munkavégzésre vonatkozó egyedi információk összegyűjtésre kerültek és elérhetőek a távmunkás számára? Ilyenek például az irodai környezet távoli elérésének technikai megoldása (pl. VPN, Internet), kommunikációs megoldások (pl. telefon, e-mail), elérhetőség (pl. az irodai és távmunkások között), munkaszervezési (pl. munkavégzéshez szükséges dokumentumok), adatvédelmi (pl. kezelt adatok köre, biztonsága).
IGEN
A4) A belső szabályzatokkal összhang biztosított?
A távmunkában történő munkavégzés sajátosságai a vonatkozó egyéb szabályzatokban is átvezetésre kerültek? Tehát az általános szervezeti működési szabályzat, munkaidő rugalmasság, túlóra szabályozás, információbiztonsági szabályzatok, ISO dokumentáció.
IGEN
A5) Munkaköri leírás megfelelő?
A távmunkában történő munkavégzés esetleges sajátosságai átvezetésre kerültek a munkaköri leírásokba? Ilyenek például a távmunkában végezhető és nem végezhető tevékenységek, felelősségi körök rendezése.
IGEN
A6) Megfelelő tájékoztatás biztosított?
A megváltozott szabályzatok megfelelő kihirdetése megtörtént? Az érintettek (irodai és távmunkás munkavállalók egyaránt) tudják, hogy mikor mi a tenedőjük, ki mikor érhető el? A távmunkások is tudomást szereznek az irodai belső hírekről?
IGEN
A7) Munka és magánélet szétválasztása biztosított?
Biztosítani kell a céges és saját használatú eszközök, információk egyértelmű szétválasztását. Saját használatú eszközök esetén ez kiemelten fontos. Szervezeti eszközök esetén sem lehet megtiltani a magánhasználatot.
IGEN
A8) Szakszervezeti esetén hozzájárulásuk biztosított?
Amennyiben van szakszervezet, úgy az ő hozzájárulásukat is meg kell szerezni.
IGEN
(B) INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
B1) Adatvédelem és információbiztonság biztosított?
Az irodán kívülre kerülő adatok védelmét át kell tekinteni és biztosítani kell. Az adatok védelme kiterejd a technikai (pl. tűzfal, vírusírtó), logikai (pl. jogosultság), üzleti (adattartalom függő védelmi szintek). Javasoljuk az ISO27001 szabvány alapján történő megfelelőség biztosítását, valamint az Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról )
IGEN
B2) Személyes adatok tárolása és vedelme megoldott?
A GDPR (Az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ) szerint biztosítani kell a munkavállalóhoz kapcsolódó személyes adatok tárolásának jogalapját s biztonságát. A távmunka kapcsán kialakított elektronikus eszközökkel támogatott folyamatok mind olyan adatokat tárolnak el, amelyek személyes adat körébe fog tartozni. Ennek megfelelően szükséges a megfelelő jogalap és vonatozó dokumentáció biztosítása.
IGEN
B3) Titkosított csatornák használata biztosított?
Az irodán kívüli munkavégzés és kommunikáció lehetőség szerint titkosított csatornákon történjen (pl. VPN, HTTPS)
IGEN
B4) A bizalmas adatok irodán kívüli kezelése szabályozott?
A bizalmas adatok körét meg kell határozni és azok kezelését felülvizsgálni. A fizikai dokumentumokat javasolt szkennelt formátumban kiadni a távmunkásoknak. A távmunkásk gépének tárolóit javasolt titkosítani, az eszközök használati jogát irodán kívül minimálisra szűkíteni (pl. installálások letiltása, védelmi szoftverek leállításának tiltása).
IGEN
(C) IT ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
C1) Távoli elérés biztosított?
A munkavégzéshez szükséges szerverek, alkalmazások, rendszerek távoli, lehetőleg titkosított elérése biztosított? Ilyenek pl. VPN, távoli asztal megoldások, hosztolt rendszerekhez való hozzáférések, távoli mellék megoldások. A sávszélesség elegendő a párhuzamos távmunkához?
IGEN
C2) Informatikai támogatás megoldott?
A távmunkások esetleges informatikai problémáinak kezelése átgondolásra került, megoldott? Van lehetőség pl. táv-support nyújtására?
IGEN
C3) Kommunikáció támogatása megoldott?
A távmunkában történő munkavállalók elérhetőségének megoldása szükséges. A szabvány csatornákon (pl. asztali készülék) lehetővé kell tenni, hogy a nem távmunkások továbbra is hasonló módon érjék el a távmunkásokat. Továbbá új költséghatékony kommunikáció módokat is be lehet vezetni (pl. Skype, Meet, Teamviewer).
IGEN
C4) Rendelkezésre áll megfelelő hardver a távoli munkavégzéshez?
Rendelkezésre áll minden olyan eszköz a távmunkás részére, ami garantálja az irodaival megegyező teljesítményt (laptop, kamera, esetleg nyomtató, kiegészítő monitorok stb).
IGEN
C5) IT tréning elérhető?
A távoli kommunikációt segítő rendszerekkel (kommunikációs eszköz, projekt management eszköz) kapcsolatos tréning elérhető a távmunkások számára.
IGEN
(D) HR MEGFELELŐSÉG
Megfelel?
D1) Távmunkások felkészítése megoldott?
A távmunkába lépés során dokumentációs pakk és oktatás/tréning biztosítja-e a távmunkában történő munkavégzésre vonatkozó szabályokat, elvárásokat?
IGEN
D2) A távmunkára való alkalmasságot figyelembe veszik?
Mind a munkakör, mind a munkakörnyezet, mind a munkavégző alkalmatlan lehet a távmunkára. Ennek előszűrése szükséges, hogy megakadályozzák nagyobb problémák keletkezését.
IGEN
D3) A távmunkások szervezeti kultúrába illesztése megoldott?
A szervezeti kommunikáció, „gyümölcsnap”, meetupok és egyéb szociális események felülvizsgálata szükséges és azok kiterjesztése a távmunkásokra is.
IGEN
D4) Információ, oktatások elérhetősége biztosított?
A szervezeti tréningek, információ bázisok elérhetőségét homogén módon kell tudni biztosítani a nem irodai munkavállalók részére is.
IGEN
D5) Objektív Értékelési Rendszer rendelkezésre áll?
Rendelkezésre áll olyan Objektív Értékelési Rendszer, amely a távmunkások teljesítményét homogén módon teszi részéve az értékelési folyamatoknak? Nem szabad, hogy amiatt legyen valaki hátrányban, mert nincs „szem előtt”.
IGEN
D6) Valóban biztosítanak távmunkát az arra meghirdetett pozíciókra?
Gyakori, hogy bár a pozíció hirdetésben feltüntetik a távmunkát, azt mégsem teszik lehetővé. Ez igen komoly bizalmi és presztizs veszteséget jelent mind a munkáltató számára, mind a távmunka terjedésére nézve. FONTOS: amennyiben ilyen gyakorlat alátámasztásra kerül, úgy a minősítést nem adjuk ki, illetve a meglevőt visszavonjuk!
IGEN
D7) Rendelkeznek objektív munkaidő elszámoló rendszerrel a távmunkások felé?
Sok probléma adódik abból, hogy a távmunkások többet vagy kevesebbet dolgoznak. Mindkét fél számára megnyugtató, ha alkalmaznak objektív munkaidőmérő eszközöket. Ezt segíti az MTMSz Kontroll szolgáltatása amelyben ingyenes JC360 HomeOffice klient biztosítunk.
IGEN
D8) Készségfejlesztési program elérhető?
A távmunkához kapcsolódó készségek fejlesztésére irányuló tréningek elérhetők a munkavállalók számára (időgazdálkodás otthoni munkavégzés során, kommunikációs gyakorlat és módszerek távmunka során, motiváció fenntartása, önálló munkaszervezés, csapatmunka távmunkában, csapatvezetés távoli lokációban dolgozó csapattagok esetén stb).
IGEN
D9) Munkaerőfelvételkor távmunkára való alkalmasság figyelembevétele
Távmunkában végezhető pozíció esetén a munkaerőfelvétel során a kiválasztási szempontok között szerepel a távmunka tapasztalat, és a hatékony távmunkavégzéshez szükséges készségek vizsgálata.
IGEN
D10) Távmunkavégzés felülvizsgálata időről időre megtörténik-e?
Teljesítményértékelés során megtörténik-e a távmunkavégzés elérhetőségének felülvizsgálata a távmunkások esetében.
IGEN
D11) A távmunkavégzés elérhetősége transzparens a munkavállalók számára?
A munkavállalók számára egyértelműen világos, hogy mik azok a szempontok (munkakör, pozíció, vállalatnál eltöltött idő, vezetői szint, teljesítmény, készségek megléte stb), amelyek alapján eldől, hogy adott munkavállaló számára elérhető-e a távmunkavégzés.
IGEN
(E) MUNKASZERVEZÉS, KONTROLLING MEGFELELŐSÉGE
Megfelel?
E1) Valós munkavégzés ellenőrizhető?
A távmunkában végzett munkafolyamatokra rendelkezésre áll olyan ellenőrzési meachnizmus, amely objektív módon képes megítélni az irodai és távmunkások teljesítménylét? Ilyenek lehetnek az eredmények (pl. X db hibajegy lezárása, programkód elkészülte), produktivitás (pl. Kontroll szolgáltatásunkban elréhető JC360 HomeOffice klienssel, vagy más módon a munkaidő tartalmának objektív elemzése).
IGEN
E2) A munkafeladatok kiosztása és számonkérése megoldott?
Egyértelmű módon szabályozni kell az új munkafeladatok kiosztásának módját és számonkérését. Ilyenek lehetnek feladtkezelő programok, ticketing rendszerek, e-mailek, TODO listák. A feladatkiosztás utólagos mennyiségi és minőségi ellenőrzése tudja lehetővé tenni az objektív teljesítmény értékelést.
IGEN
E3) A távmunka pénzügyi vonatkozásai áttekintésre kerültek?
Amennyiben pénzügyi megtakarítást várunk a távmunkától, úgy álljanak rendelkezésre az elvárásnak megfelelő mérőszámok, amelyek folyamatában is lehetővé teszik a ráfordítások és megtérülések ellenőrzését. Amennyiben pénzügyi juttatást is nyújtunk (pl. otthoni interent) a távmunkásoknak, úgy annak pénzügyi kontrollingját is biztosítani kell.
IGEN
E4) A távmunka program sikerének mérése megvalósul?
A távmunkaprogrammal kapcsolatos KPI-ok meghatározásra kerültek, ezek mérése időről időre megtörténik.
IGEN
E5) Távmunka állomás kialakítása szabályozott?
Rendelkezésre áll iránymutatás a távmunka állomás kialakítására vonatkozóan a távmunkások számára?
IGEN
Magyar Távmunka Szövetség // 2020 © dev2solve